Grenåvej Århus


Ejendommen består af en trelænget gård med tilbygget mellembygning.

Ejendommen er opført i mursten med pudsede, hvidmalede facader, sadeltag belagt med stråtag. Centralt placeret er der indrettet en atriumgård belagt med fliser/brosten. Bygningen ligger med facade direkte ud til Grenåvej og Åmarksvej. Bygningen er indrettet til kontor og kontorfællesskab. Ubebyggede dele af grunden er udlagt til grønne områder med spredt beplantning.

Kontaktpersoner